Przejdź do treści

Dodatki hydrofobizujące

Zaimpregnowana preparatem hydrofobowym powierzchnia ma bardzo dużą zdolność do samooczyszczania, tzw. Powierzchowne zanieczyszczenia są zmywane podczas deszczu. Można je także spłukać, wystarczy polanie wężem ogrodowym. Preparat do pielęgnacji i zabezpieczania świeżego betonu.jest gotowym do użycia bezbarwnym preparatem do hydrofobowego zabezpieczania betonu oraz zapraw cementowych. Preparat ma wysokie zdolności penetracyjne w podłoża betonowe, jednocześnie pozwala na dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach.

Roztwór tej wielkocząsteczkowej żywicy osadził się przy powierzchni, nie wnikając do wewnątrz struktury betonu. Jest to zjawisko niepożądane, które zapewnia najgorsze właściwości hydrofobowe spośród badanych środków. Podczas badania podciągania kapilarnego nie zaobserwowano spowolnienia podciągania wody w zaprawach z wodnym roztworem metylosilikonianu potasu (RYS. 6). Może to być związane z faktem, że metylosilikonian potasu nadaje zaprawie właściwości hydrofobowe w wyniku reakcji z CO2 i wodą. Hydrofobizacja jest procesem zabezpieczającym materiały budowlane przed szkodliwym działaniem wody.

Ponadto stabilny chemicznie.Produkt jest odporny na ostre środki czyszczące oraz rozpuszczalniki (do wartości pH 12,5). Konkurencyjne produkty nie maja ww właściwości i muszą być ponownie nakładane. Należy aplikować za pomocą natrysku niskociśnieniowego, pędzla lub wałka, od dołu do góry zabezpieczanej powierzchni w takiej ilości, aby materiał nie spływał.

Warto też dodać, że produkt nie zmienia kolorystyki powierzchni, jest odporny na działanie promieniowania UV i jest paroprzepuszczalny. Środki odstraszające wodę są specjalnymi preparatami przeznaczonymi do unieszkodliwiania obrabianych materiałów wodą. Środki odstraszające wodę są stosowane w celu nadania właściwości odpychających wodę i mrozoodporności na porowate powierzchnie, beton, cegłę i inne materiały. W wyniku hydrofobizacji woda przestaje penetrować nawet pory i pęknięcia o szerokości do 1 mm. Hydrofobizacja ścian ma na celu zabezpieczenie ich przed szkodliwym działaniem wody oraz brudu.

Drewno- w tym temacie dysponujemy dwoma rozwiązaniami – preparatem do hydrofobizacji bez wypełniania porów oraz impregnatem wypełniającym pory. Ten pierwszy nanosi się natryskowo i pozostawia do wyschnięcia. Powłoka nadaje efekt hydrofobowy i jest paroprzepuszczalna. Oznacza to że woda która pod wpływem ciśnienia (np. wdeptanie kropli) lub chłonięcia przez niezabezpieczone rejony może bez problemu odparować z drewna. Druga opcja to preparaty rozpuszczalnikowe (na bazie ekologicznych estrów roślinnych) zawierające m.in. Silnie wypełnia pory w drewnie, nadaje efekt hydrofobowy i znacząco wydobywa kolor.

Niekiedy nawet prawidłowo zastosowana może wywoływać niekorzystne efekty uboczne. Raki lub rysy, powinny być naprawione przed wykonaniem warstwy. Zespół badawczo-rozwojowy firmy Semmelrock w całej Europie codziennie pracuje nad opracowywaniem nowych technologii, aby uczynić by nasze produkty spełniały wysokie oczekiwania naszych Klientów. Oprócz innowacyjnych kształtów, kolorów, wzorów i wariantów projektowych, kluczową rolę odgrywa zachowanie trwałego wizerunku estetycznego, którym Klient może cieszyć przez długi czas – więcej o hydroizolacji można przeczytać tutaj: https://www.emulbit.pl/hydroizolacje/

Podczas oceniania prawidłowej wilgotności oraz zawibrowania mieszanki fakturowej należy zwrócić uwagę na zdolność do utrzymywania wody na powierzchni wyrobu przy niewielkim zwilżeniu/zakropleniu wyrobu wodą. Hydrofobizacja to proces, który ma za zadanie uszczelnienie powierzchni elementu betonowego i zabezpieczenie go przed wnikaniem wody oraz szkodliwych związków w niej rozpuszczonych. Dodatki hydrofobizujące wnikają w strukturę porów i kapilarów, a przy tym wypełniają mikro-przestrzenie zabezpieczanej powierzchni, co stanowi blokadę dla wody i pozwala odprowadzać wilgoć na zewnątrz. Impregnacja to proces, który polega na naniesieniu specjalnej powłoki poprzez natryskiwanie na produkt.