Przejdź do treści

Mieszanka asfaltowa

Nasze wyroby tworzone są zgodnie z przyjętymi normami. Mieszanka asfaltowa posiada odpowiednią dokumentację i certyfikat (Krajową Ocenę Techniczną), który udziela Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (tutaj można przeczytać dokument PDF). W kwestii takiej jak masa asfaltowa, cena produkcji bezpiecznego i wysokiej jakości produktu nigdy nie jest zbyt wysoka, dlatego nie szczędzimy środków na rozwój technologiczny oraz wyposażenie parku maszynowego.

Sprawia to, że utworzona masa ma najwyższą jakość i spełnia warunki, które pozwalają dopuścić ją do użytku. Aktualne jest stwierdzenie z czasów napoleońskich, że drogi od starożytności do dzisiaj są miarą rozwoju społeczeństw i państw. Obecnie najpowszechniej stosowaną jest rozwijana od dawna technologia budowy nawierzchni asfaltowych. Roztwory asfaltowe polecane są także do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych.

Nie należy zapominać także o sporym zróżnicowaniu środków pod względem cenowym. Masy bitumiczno-kauczukowe – występuje w dwóch odmianach – rozrzedzanych rozpuszczalnikiem i wodą. Sprzęt do przewozu gorącej masy bitumicznej jest przygotowany, gotowe są także inne maszyny drogowe. Stosowanie zbyt gorącego lepiszcza do produkcji może mieć szereg negatywnych skutków, szczególnie w przypadku produkcji mieszanki SMA lub asfaltu porowatego PA, w których wzrasta ryzyko spływania lepiszcza.

Elementy budowli stykające się z gruntem zawsze są narażone na działanie wilgoci. Może to być wilgoć, która nie wywiera parcia hydrostatycznego oraz wilgoć wywierająca takie parcie. W pierwszym przypadku jest to woda podciągana kapilarnie przez grunt lub też woda opadowa, która bez większych oporów przenika przez grunt mało spoisty. Wymagany jest tu współczynnik przepuszczalności wody min 0,01 cm/s. Brak istotnego parcia hydrostatycznego można osiągnąć również przy gruntach spoistych, jednak pod warunkiem stosowania pionowych warstw odsączających, które kierują wodę do poprawnie działającego drenażu – https://bitumer.pl/asfalt-konfekcjonowany/

W innych przypadkach mamy do czynienia z parciem hydrostatycznym, które zależy od wysokości słupa wody gruntowej.

Są także przydatne do naprawy dróg w trudno dostępnych miejscach, takich jak brzegi krawężników czy obrzeża studzienek kanalizacyjnych.Ponadto, korzysta się z nich także w budownictwie. Sprawdzają się jako izolacje przeciwwilgociowe, ponieważ dzięki bezspoinowej strukturze, nadają się do powlekania elementów o różnych kształtach, chroniąc je przed zawilgotnieniem. Stosuje się je również jako podkład pod różnorodne papy termozgrzewalne. W każdym z tych przypadków będziemy stosować nieco inne podejście oraz materiały – masę do naprawy ubytków, zaprawę wyrównującą czy tynk cementowo-wapienny i listwy tynkarskie. Wyrównywanie ścian jest procesem wstępnym, wykonywanym przed nałożeniem ostatecznej warstwy wykańczającej np. Te z pozoru niewielkie elementy często decydują o szczelności całego pokrycia hydroizolacją.

Niektóre z nich nadają się do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych. Używa się ich do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Wyjątkiem są tu pokrycia smołowe i smołopochodne. Błyszcząca powierzchnia odbija promienie słoneczne, dzięki czemu dach nagrzewa się w mniejszym stopniu.