Przejdź do treści

Właściwości asfaltów drogowych

Masy poliuretanowe i polisiarczkowe do naprawy i dylatowania nawierzchni z betonów cementowych stosowane na zimno. Powierzchnie betonowe należy zagruntować ’ . Konsystencja roztworów asfaltowych jest ciekła do plastycznej.

Zasadniczo gruntowanie nie jest wymagane, lecz jeśli ubytek jest w nawierzchni betonowej lub w starej, wysuszonej nawierzchni asfaltowej, przed wypełnieniem mieszanką zaleca się zagruntowanie go gruntownikiem bitumicznym. Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych. Do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych można przyjmować gęstości lepiszczy asfaltowych zamieszczone w tabeli poniżej.

Właściwości asfaltów drogowych zależą od rodzaju ropy naftowej oraz zastosowanej technologii produkcji. W Polsce produkcja asfaltów odbywa się trójstopniowo w procesie destylacji atmosferycznej, próżniowej oraz utleniania pozostałości próżniowej. Masa szpachlowa jest jednorodną masą koloru czarnego o konsystencji półpłynnej lub pastowatej do stosowania na zimno bez podgrzewania…

Do łazienki czy kuchni, na balkon albo taras, z powodzeniem zamówisz tę, która ściśle spełnia Twoje wymagania. Za jej pomocą zabezpieczysz powierzchnię przed wilgocią i wykonasz wysoce skuteczną izolację np. Ściany, podłogi czy balkonu, co ograniczy ryzyko pojawienia się pleśni. Tego rodzaju masa żywiczna w płynie w formie folii może być używana w towarzystwie wielu różnych materiałów. Wykonana izolacja powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą ochronną, które wykonuje się najczęściej z materiałów ciepłochronnych – https://bitumer.pl/asfalt-uplynniony/

Jest też gotowym materiałem do budowy pochylni wjazdowych do garaży albo wjazdów dla wózków inwalidzkich. Przydatna jest także podczas łatania rozkuć po budowie lub naprawie instalacji wodociągowych, elektrycznych i gazowych. Szerokie zastosowanie w pracach dotyczących infrastruktury drogowej znajduje również mieszanka typu GE, czyli mineralno-emulsyjna. Produkt ten jest połączeniem emulsji asfaltowej z kruszywem i ma wiele zalet.

Tworzą także powłokę hydroizolacyjną, która chroni pokrycie dachowe przed wnikaniem wilgoci. Niektóre produkty, takie jak lepiki do papy na zimno, są również zabezpieczone przed działaniem kwasów i zasad. Masa bitumiczna, która sprawdzi się nie tylko do izolacji dachów, lecz także murów podpiwniczeń. Zaletą preparatu jest odporność na promienie UV.

Z tego też względu produkowane przez nas emulsje asfaltowe cechuje się doskonałymi właściwościami. Masa bitumiczna jest mieszanką kruszyw, lepiszcza oraz różnego rodzaju wypełniaczy. Obecnie stosowane produkty tego typu są wzbogacone o dodatek środków adhezyjnych (zwiększających właściwości szczepne).