Przejdź do treści

Zastosowanie środków hydrofobowych

W przypadku hydrofobizacji w masie keramzytobetonu i betonu zwykłego nie dochodzi do zamknięcia porów i kapilar w materiale. W poniższej pracy przeanalizowano wpływ dwóch domieszek, które dodano do wody zarobowej podczas wytwarzania zaprawy/zaczynu cementowego. Taki zabieg miał na celu wyprodukowanie materiału, którego właściwości hydrofobowe przejawiałyby się nie tylko powierzchniowo, ale w całej jego objętości.

Niewidzialna wycieraczka wyrównuje powierzchnię szyby, dzięki czemu staje się ona gładka, co powoduje odpychanie wody i brudu. Nowoczesna hydrofobizacja stwarza zupełnie nowe możliwości. Bez znacznych kosztów można zapobiec procesom niszczenia, wyeliminować wykwity itp. Zastosowanie środków hydrofobowych odstraszających wodę zmniejsza zużycie farb i impregnatów, zmniejsza destrukcyjne działanie kwasów, zwiększa mobilność i plastyczność betonu, zapraw, mieszanek tynków. Przetworzone materiały zachowują te cechy dzięki obróbce powierzchniowej trwającej, co najmniej 10 lat oraz przy głębokim impregnowaniu przez cały okres użytkowania struktury, budynku, produktu.

Kolejność i jakość poszczególnych etapów wykonania konserwacji obiektu, może mieć wpływ na jakość hydrofobizacji. Oczyszczanie powierzchni jeżeli jest nieefektywne, i zostawimy jakieś naloty, może doprowadzić do wystąpienia negatywnych zjawisk w późniejszym okresie. Ponieważ środek hydrofobowy niejako uwięzi te wszystkie rzeczy, których chcielibyśmy się z obiektu pozbyć, jak sadza czy grzyby.

Hydrofobizacja to zabezpieczenie szyb aby komfort widzenia był niczym niezakłócony. Proponowana przez nas usługa to nałożenie powłoki ochronnej nazywanej „niewidzialną wycieraczką”. Szyba zyskuje hydrofobowość, a więc szybkie odpychanie wody i zanieczyszczeń. Powłoka hydrofobowa stosowana może być na wszystkie szyby w samochodzie.

Plastiki i elementy metalowe – preparaty do hydrofobizacji plastików/kompozytów i elementów metalowych są na bazie olejowej i zawierają woski. Zredukowana nasiąkliwość wyrobów betonowych wpływa na zwiększenie mrozoodporności wyrobów a w efekcie wpływa na zwiększenie trwałości kostki brukowej i innych wyrobów produkowanych z wykorzystaniem procesu HP+. Kolejne pół godziny przeznaczane jest na utrwalenie nałożonej warstwy – dopiero wtedy uzyskuje pełną skuteczność i można spokojnie używać wycieraczek i spryskiwacza. Trzeba jednak pamiętać, żeby – korzystając w przyszłości z myjni samochodowych – nie stosować programu do woskowania. Dobrze przygotowany preparat powinien skutecznie działać nawet przez rok lub 15 tysięcy przejechanych kilometrów dla szyby przedniej i 60 tysięcy dla szyby bocznej. Dużą zaletą zastosowania hydrofobizacji szyb samochodowych jest działanie samooczyszczające.

Powstają w wyniku przerwania reakcji polikondensacji poprzez dodanie nadmiernej ilości wodorotlenku sodu lub wodorotlenku potasu. Jeszcze do niedawna środki hydroizloacyjne na bazie silikonianów były stosowane do powierzchniowej konserwacji zabytków; zrezygnowano z tego ze względu na zbyt duże ilości produktów ubocznych (węglanów) . Silikoniany rozkładają się pod wpływem dwutlenku węgla zawartego w powietrzu z wydzieleniem węglanu (RYS. 5) i w wyniku polimeryzacji kondensacyjnej tworzą polisiloksan. Wskutek powolnego procesu kondensacji powstają coraz większe cząstki i tym samym wzrastają własności hydrofobowe materiału. Obecność wodorotlenku wapnia w materiale opóźnia proces kondensacji [2, 5-6].